Skip links

Tasta

A taula, peix de la nostra costa

On comprar peix de llotja?

Les diferents espècies de peix i marisc pescades a la Costa Brava es poden adquirir a les peixateries o a través de la venta directa online que proporcionen algunes confraries com Pescadors de Roses Planta d’Envasat, la Confraria de Pescadors de Palamós o la Confraria de Pescadors del Port de la Selva.

La Costa Brava té una llarga tradició marítima i pesquera. Actualment, hi ha 11 confraries de pescadors al litoral gironí, tot i que no totes tenen subhasta pròpia on vendre les captures del dia. Quan aquest és el cas, les embarcacions van a vendre a les llotges veïnes.

De dilluns a divendres les embarcacions d’encerclament, d’arrossegament i d’arts menors surten a feinejar i tornen a port amb una gran varietat d’espècies de peix i marisc fresc pescat al litoral gironí de manera sostenible.

Els pescadors estan regulats per normatives europees i existeixen plans de gestió per a la protecció del medi marí i per a la preservació de les espècies que es comercialitzen. Les caixes amb les captures del dia arriben a port, passen un control i es venen a la llotja a través de la subhasta del peix.

Venda online de peix de llotja a:

El valor de les peixateries de proximitat

La Costa Brava és un territori tradicionalment pesquer amb una gran varietat d’espècies que arriben diàriament a port. Els pescadors gironins surten a feinejar per portar a la subhasta del peix les captures del dia, fresques i de proximitat. Aquesta diversitat d’espècies està a l’abast de la ciutadania a través de les peixateries de cada municipi. Comprar en aquests establiments de proximitat té molts beneficis per el consumidor.

Les peixateries locals tenen una traçabilitat del producte més definida. El peix recent pescat arriba a port, passa per el control de qualitat, es ven a subhasta i arriba directament a la peixateria. Les captures són recent pescades i es poden adquirir al moment, garantint així un peix amb una cadena de distribució més curta. El comprador adquireix un producte fresc, de km 0 i pescat de manera sostenible.

Els pescadors estan molt conscienciats amb la preservació del medi marí i els darrers anys s’ha posat en marxa diversos plans de gestió de diferents espècies per tal de conservar els recursos pesquers. Alguns exemples són el Pla de Gestió del Peix Blau, el Pla de Gestió de la Sèpia a la Badia de Pals i Roses o el Pla de Gestió de la Gamba de Palamós. A través de comitès de cogestió es limiten les captures, s’instauren vedes anuals i es treballa colze a colze amb els científics per conèixer cada dia més les espècies del Mediterrani i el seu comportament per garantir-ne la continuïtat.

El peixater de proximitat es converteix en prescriptor, amb una àmplia varietat d’oferta de peix de temporada i amb coneixements per fer descobrir noves espècies al consumidor, potser no tan comercials, però igual de gustoses i beneficioses per a la salut, amb un menor cost de compra. A més, cada cop s’està donant més valor a l’etiquetatge del peix per conèixer tota la cadena de distribució. Un exemple pioner a la Costa Brava és el codi QR que es troba lligat en diverses captures venudes a la llotja de Palamós. A través d’aquest codi QR es pot saber quina embarcació ha pescat la captura, amb quina art de pesca, de quina espècie es tracta i, fins i tot, una recepta per cuinar-la.

El consum de peix és imprescindible per una alimentació saludable amb molts beneficis per a l’organisme. És important que ja des de la infantesa es coneguin les diferents espècies de peix que hi ha. Precisament, el Consell Comarcal del Baix Empordà, amb el suport del Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava, acaba d’impulsar el projecte El peix a l’escola per tal que la mainada sàpiga com consumir peix i reconegui quina espècie està menjant.

Tots hauríem de ser coneixedors del peix que es pesca a la Costa Brava i les peixateries de proximitat són els establiments, amb grans professionals de confiança, que ofereixen aquesta oportunitat. A més, és una magnífica manera de contribuir en el comerç local i en l’enriquiment del municipi.

El comprador adquireix un producte fresc, de km 0 i pescat de manera sostenible