Skip links

Llotges

La llotja del peix és l’espai específic dins del port pesquer on es subhasten les captures obtingudes de la flota pesquera del nostre litoral durant el dia.

Consumir peix de llotja és consumir producte fresc i de qualitat, contribuir a la sostenibilitat de l’ecosistema marí i donar suport al sector pesquer de la zona.

Quan els pescadors arriben a port, passen per les llotges per pesar i fer el control de les caixes de peix que han capturat. A partir d’aquí, comença la venda del producte mitjançant una subhasta. Un treballador de la confraria s’encarrega de fixar el preu de sortida del peix, que va baixant fins que un comprador para la subhasta quan el preu s’ajusta a les seves necessitats.

La venda del peix es fa públicament però, per participar-hi, es necessita una llicència. Actualment, moltes confraries fan visites guiades a les llotges per tal de mostrar-ne la seva essència.

Avui en dia, la subhasta està informatitzada. Hi ha unes grans pantalles on es veu el peix i les seves característiques (espècie, categoria, mida, pes i embarcació) i cada comprador disposa d’un dispositiu per poder fer la parada del lot que vol, a mesura que es van mostrant per les pantalles.

Antigament, es feia “de viva veu”, i s’anaven “cantant” els preus amb gran rapidesa, fins que una persona ho comprava. Per als qui no hi estaven acostumats, era sorprenent i totalment incompressible. Un llenguatge propi dels pescadors.

Les nostres 6 llotges

Llotja de la Confraria de Llançà

Llotja de la Confraria de Palamós

Llotja de la Confraria de Roses

Llotja de la Confraria de Blanes

Llotja de la Confraria de l’Escala

Llotja de la Confraria del Port de la Selva