Skip links

Confraria de Pescadors de Llançà

La Confraria de Pescadors de Llançà ofereix la possibilitat de fer una Visita guiada per a conèixer des de dins la Confraria de Pescadors i el Port de Llançà.

La Confraria de Pescadors de Llançà ofereix la possibilitat de fer una Visita guiada per a conèixer des de dins la Confraria de Pescadors i el Port de Llançà. S’accedeix a la zona de venta de peix, a la càrrega i descàrrega de barques i es coneixen les arts de pesca que hi ha a Llançà. També s’expliquen les tasques de manteniment i conservació del litoral llançanenc i de la seva flora i fauna.