Skip links

Helicolenus dactylopterus dactylopterus (Delaroche, 1809)

Serrà imperial Serrà pelegal Serrà penegal

Cos gros i robust en la regió anterior i aplanat lateralment cap a la posterior. Ulls rodons i grans. Coloració vermellosa. Abdomen blanc rosat. Cavitat bucal negrosa. Una taca negra, ben visible en el centre de l’aleta dorsal, a l’esquena.

Consultar fitxa del Museu de la Pesca