Skip links

Llobarro


Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)

Llobarret Llobina Llop Patòia

Cos robust i una mica aplanat lateralment. Boca relativament gran. Dues aletes dorsals, la primera espinosa i la segona, formada per una espina i radis tous. Aleta caudal lleugerament forcada. Dors gris argentat amb irisacions blavoses, costats i ventre argentats. Joves amb petites taques negres sobre el cos. Una taca negra poc visible darrere el cap.

Consultar fitxa del Museu de la Pesca