Skip links

Gamba rosada


Aristeus antennatus (Risso, 1816)

Gamba roja

Cos llis, relativament tou. El cap presenta, a la seva part superior, una espina amb 3 dents, llarga a les femelles i curta als mascles. Coloració general vermella quan l’animal és viu, i blavosa quan és mort.

Consultar fitxa del Museu de la Pesca