Skip links

Confraria de pescadors de Cadaqués

Cadaqués


La Confraria de Pescadors de Cadaqués, ubicada l’Avinguda de Caritat Serinyana, té un total de tres embarcacions d’arts menors.

A diferència de la majoria de confraries de la Costa Brava, la Confraria de Pescadors de Cadaqués no té subhasta pròpia i els armadors venen localment al detall a peixateries, bars i restaurants.

Cadaqués, al ser un municipi aïllat per les muntanyes del Pení, ha subsistit tradicionalment de la pesca i la vinya fins a l’obertura de la carretera d’accés i la conseqüent arribada del turisme a principis del segle XX.

Patró Major: José Luis García Jaen

Membre del GALP Costa Brava: No

Ubicació: Avinguda de Caritat Serinyana, 10, 17488 Cadaqués, Girona

Telèfon: 679 133 659

La Confraria de Pescadors de Cadaqués es va crear 1542, una de les poques confraries catalanes que se’n coneix la data de creació gràcies a les Ordinacions Pesqueres de Cadaqués, el conjunt de normes i pactes que al llarg dels segles XVI-XVIII regulaven l’ús comunal de la pesca per part dels pescadors de Cadaqués que feinejaven a totes les cales d’aquesta vila. Cadaqués és el municipi més oriental de l’Alt Empordà i també de Catalunya, ocupant la major part de la costa de llevant de la península del Cap de Creus. És un poble aïllat per les muntanyes del Pení i el seu accés ha estat històricament dificultós, provocant que el municipi visqués sempre de cara a mar i separat de la resta de poblacions de la comarca de l’Alt Empordà fins a finals del segle XlX. La seva subsistència depenia de la vinya i la pesca fins que a principis del segle XX van començar a arribar turistes i van aportar prosperitat a Cadaqués convertint-lo en tot un atractiu turístic. L’accés de visitants va ser gràcies a l’obertura de carretera, que va acabar amb l’aïllament del municipi i el va transformar notablement. Als anys 60, Cadaqués ja era segona residència de molts integrants de la burgesia catalana i d’estrangers atraient a grups d’intel·lectuals com Salvador Dalí, Garcia Lorca, Picasso, Walt Disney, entre altres. L’arribada del turisme també va afectar al sector pesquer, que va anar disminuint amb el temps fins al punt on es troba ara amb tres embarcacions d’arts menors que formen part de la Confraria de Pescadors de Cadaqués.

L’any 2020, la flota pesquera de Cadaqués està composta per 3 embarcacions.

Arts Menors: 3 embarcacions.

Les espècies més significatives que es pesquen a Cadaqués són: escórpora, molla, mero, déntol i llagosta.

La Confraria de Pescadors de Cadaques no realitza cap subhasta. Tenen autorització per vendre localment al detall a peixateries, bars i restaurants. En alguna ocasió, els tres pescadors de la flota de Cadaqués van a vendre a les llotges veïnes de Roses i El Port de la Selva.

La Confraria de Pescadors de Cadaqués forma part d’un comitè de cogestió:

  • Pla de Gestió de la Sèpia. L’àmbit d’actuació d’aquest Pla de Gestió és la Badia de Pals i el Golf de Roses, per tant, no afecta directament a l’activitat pesquera de Cadaqués. Tot i així, la Confraria de Pescadors de Cadaqués forma part del Comitè de Cogestió del Pla de Gestió de la Sèpia.

El Pla de Gestió de la Sèpia contempla la regulació de les arts de pesca, una aturada biològica d’un mes i la incorporació del sector recreatiu per tenir constància de totes les captures a l’hora de prendre decisions. L’inici de la tramitació del Pla de Gestió de la Sèpia al Golf de Roses i a la Badia de Pals va ser el setembre de 2018 i es va concloure la redacció el febrer de 2020.

La Confraria de Pescadors de Cadaqués realitza col·laboracions amb el sector científic per protegir i recuperar espècies de la Mediterrània Nord-Occidental.

  • ResCap. Projecte de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) per el coneixement i protecció de les gorgònies, uns animals d’alt interès perquè modifiquen les condicions mediambientals i fan que moltes espècies puguin trobar les condicions idònies per viure. Pescadors i científics reintrodueixen al mar les gorgònies pescades accidentalment, les monitoritzen per controlar la seva evolució, alhora que elaboren un mapa amb els exemplars geolocalitzats.
  • MitiCap. Projecte de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) per mitigar l’impacte de la pesca artesanal a l’hàbitat marí de la zona del Cap de Creus i disminuir la captura accidental d’organismes. També compta amb el suport de la Fundació Biodiversidat del Ministeri per a la Transició Ecològica. Mitjançant la incorporació de variacions estructurals en les arts de pesca, l’equip desenvolupa metodologies innovadores per incrementar la supervivència del rebuig a bord. El projecte també ha desembocat en cursos bàsics de formació sobre el maneig de vehicles submarins operats remotament (ROV) per als col·lectius implicats.

El Pla Estratègic 2018-2021 pretén treballar a l’entorn de cinc objectius:

  1. Millorar la recopilació de dades i l’avaluació científica.
  2. Establir un marc de gestió pesquera basat en els ecosistemes.
  3. Desenvolupar una cultura de compliment i eliminar pesqueres il·legals, no declarades i no reglamentades.
  4. Donar suport a les pesqueres sostenibles a petita escala i a l’aqüicultura.
  5. Incrementar la solidaritat i la coordinació al Mediterrani.

 

En aquesta línia, la Confraria de Pescadors de Cadaqués contribueix en:

  • Marina Litter. Ajut del Departament d’Agricultura de la Generalitat (juliol 2020) adreçat a les quatre Federacions de Confraries de Pescadors catalanes per consolidar un sistema de recollida de deixalles marines a la totalitat del litoral català.

La ubicació de la Confraria de Pescadors de Cadaqués a la zona de Port Lligat, la fa de per si un atractiu turístic. El port i la confraria estan oberts a visites i col·laboren amb les escoles i l’ajuntament en la realització d’activitats.

Per Sant Jordi, durant la setmana cultural, la Confraria de Pescadors de Cadaqués organitza un dinar popular i cuina plats mariners. També celebren la festivitat de la Mare de Déu del Carme amb la processó marinera amb la verge a bord de la barca de passatge de Salvador Dalí.