Skip links

Canana negra


Todarodes sagittatus (Lamarck, 1798)

Aluda Alutja

Mantell llarg i estret. Aletes: 45% de la longitud del mantell i amplada 60-65%. Color violaci o marronós, amb taques petites vermelloses.

Consultar fitxa del Museu de la Pesca