Skip links

Loligo vulgaris (Lamarck, 1798)

Calamars Calamarsó Xipiró Calamantxí

Cos llarg. Les aletes formen una superfície romboïdal que cobreix part del mantell.

Consultar fitxa del Museu de la Pesca