Skip links

L’encerclament

L’encerclament

La pesca d’encerclament es desenvolupa de nit i s’utilitza per capturar els peixos blaus, concretament, els que es mouen en grans bancs com la sardina o el seitó. És una pesca molt bonica i un autèntic espectacle visual.