Skip links

Les espècies

Les espècies

Curiositats de les espècies que han aparegut a La Mar de Bé.

La sardina

El lluç

L’escórpora

El seitó

La gamba

El pop

El sonso

L’escamarlà

La sèpia