Skip links

Vides al Port. Un recorregut històric

Visita dinamitzada al port de Sant Feliu de Guíxols i taller de teatre a càrrec dels propis alumnes, que es posen a la pell de diferents personatges del passat i present d’un espai vertebrador de la societat com és el port.

  • Història de la pesca
  • Educació primària
  • Sant Feliu de Guíxols
Organitza
Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols
Pl. Monestir s/n. 17220 Sant Feliu de Guíxols Tel. 972821575 activitatsmuseu@guixols.cat
https://museu.guixols.cat/educatives/port.php
Espai
Espai exterior del port. Espai tocant al moll de pescadors on es fa la representació final.
Durada
1 h 30'
Objectius

• Afavorir el coneixement, la valoració i el respecte per la conservació del patrimoni cultural i natural.
• Incentivar la participació activa en l’activitat.
• Parlar de biodiversitat, de diversitat cultural i lingüística.
• Familiaritzar-se amb els oficis relacionats amb la mar al Sant Feliu de tombants del segle XX
• Afavorir la reflexió crítica a través de la comparació de fets històrics passats amb situacions i fenòmens actuals.

Continguts

• El port com a porta d’entrada de visitants i mercaderies.
• El port, el tren i la indústria.
• Els oficis i les arts de pesca.
• La tradició naviliera guixolenca: mestres d’aixa i drassanes.

Metodologia

Rebuda del grup-classe davant del Tinglado del port. Introducció global als continguts de la visita i distribució del grup-classe en grups més reduïts, cadascun dels quals assumirà el rol d’un ofici o personatge diferent relacionat amb la mar i el port. A partir d’un element identificador, l’alumnat esdevindrà un pescador o un mestre d’aixa, una remendadora de xarxes, una peixatera, el metge del port, un camàlic, o navegants i estiuejants.

Competencies bàsiques

• Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
• Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.
• Adquirir confiança i seguretat en un mateix.
• Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se.
• Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.