Skip links

Un pot per omplir

Amb aquesta visita a través d’un pot de salaons anirem descobrint les diferents sales del museu, on parlarem dels diferents oficis relacionats amb el peix blau.

  • Oficis de mar
  • Eduació secundària
    Educació primària
    P5
  • L'Escala
Organitza
Museu de la L’Anxova i la Sal de l’Escala
Av. Francesc Macià, 1, 17130 L'Escala, Girona T: 972 77 68 15 – 972 059 823 – museu@lescala.cat
https://museudelescala.cat/museu/museu-i-escola/un-pot-per-omplir/
Espai
El Museu de la L’Anxova i la Sal de l’Escala
Durada
75 minuts aproximadament
Objectius

• Origen i Història de l’Escala
• Donar a conèixer el passat del món de la pesca
• conèixer l’origen de la pesca del peix blau
• Ensenyar els oficis relacionats amb la pesca a l’Escala
• Conèixer els ormejos de pesca
• conèixer que és la sal i les seves propietats
• Seguiment del procés de Salaó

Metodologia

La rebuda del grup serà a fora al carrer davant del museu, farem la benvinguda i la introducció al grup classe, i després entrarem i visitarem les sales del museu.

Competencies bàsiques

Dimensió Històrica:
• Cronologia i temps històric.
• Coneixements històrics temporals
• Vincles entre el passat, el present i el futur.
• Textos de ciències socials: descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació, vocabulari propi.
• La memòria històrica.
• El passat i el present de la Catalunya en el context d’Espanya i d’Europa.
• Estratègies comunicatives en situacions d’interacció oral.
Dimensió Geogràfica:
• Desenvolupament humà sostenible.
• Interacció entre grups humans i el medi. Activitats econòmiques i el seu impacte mediambiental. Matèries primeres i fonts d’energia.
• Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i suports. Eines d’orientació espacial.
• Cerc, anàlisis i contrast d’informacions diverses
• Models d’interpretació geogràfics i de fets històrics.
• Organització política i territorial: àmbits local, nacional i internacional.
Dimensió Cultural i Artística:
• Fonts primàries i secundàries
• Les manifestacions artístiques en el seu context històric.
• Anàlisi d’imatges i referents estètics.
• Identitats personals i col·lectives. Pertinença i cohesió social.
• Situacions de desigualtat, injustícia i discriminació.
• Les dones en la història i en les societats actuals.