Skip links

Un estri perdut

En aquest taller, elaborarem la base de les cofes dels pescadors de l’Escala. Amb materials naturals com la medul·la, i fil de remendar, crearem una de les parts essencials de les jambines, el cul

  • Oficis de mar
  • Eduació secundària
    Educació primària
  • L'Escala
Organitza
Museu de la L’Anxova i la Sal de l’Escala
Av. Francesc Macià, 1, 17130 L'Escala, Girona T: 972 77 68 15 – 972 059 823 – museu@lescala.cat
https://museudelescala.cat/museu/museu-i-escola/un-estri-perdut/
Espai
El Museu de la L’Anxova i la Sal de l’Escala
Durada
75 minuts aproximadament
Objectius

• Origen de les nanses
• Aprendre què és una nansa i perquè serveix
• Conèixer les diferents parts de la nansa
• Els diferents tipus de nanses
• Quins materials es fan servir
• Conèixer les arts de pesca menor
• Quines espècies pesquen amb cada tipus de nansa

Metodologia

El taller el farem a l’aula taller del museu on distribuirem tot el grup classe, repartirem els materials, i amb una introducció prèvia a l’ofici del nansaire, anirem creant pas a pas aquesta peça.

Competencies bàsiques

Dimensió Històrica:
• Vincles entre el passat, el present i el futur.
• Elements de canvi i continuïtat entre etapes històriques.
• Arrels històriques de la contemporaneïtat.
• Interacció entre els grups humans i el medi.
• Activitats econòmiques i el seu impacte mediambiental. Matèries primeres i fonts d’energia
Dimensió Geogràfica:
• Trets demogràfics, econòmics, socials, polítics i culturals de la societat catalana, espanyola europea i del món. Població poblament. Migracions.
• Desenvolupament humà sostenible.
• Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i suports. Eines d’orientació espacial.
Dimensió Cultural i Artística:
• Cronologia i temps històric.
• Coneixements històrics temporals
• Defensa, protecció i difusió del patrimoni historicoartístic i cultural.
• Diversitat cultural i religiosa com a riquesa de les societats. Relativisme cultural.