Skip links

Un disseny de la salaó, únic!

A través del disseny d’una etiqueta descobrirem la història i el procés que amaguen les etiquetes de les conserves de peix.

  • Oficis de mar
  • Cicles formatius
    Eduació secundària
    Educació primària
  • L'Escala
Organitza
Museu de la L’Anxova i la Sal de l’Escala
Av. Francesc Macià, 1, 17130 L'Escala, Girona T: 972 77 68 15 – 972 059 823 – museu@lescala.cat
https://museudelescala.cat/museu/museu-i-escola/un-disseny-de-la-salao-unic/
Espai
El Museu de la L’Anxova i la Sal de l’Escala
Durada
75 minuts aproximadament
Objectius

• Entendre què és el disseny.
• Saber com apareix el disseny publicitari i quines són les seves raons.
• Conèixer lleument l’aparició del cartellisme modernista a Catalunya i com això repercuteix als dissenys fets a l’escala.
• Reconèixer el lligam entre art, artesania i disseny. saber definir quines són les qualitats que ha de tenir un bon disseny.
• Conèixer la informació necessària en tot etiquetatge de producte de consum

Metodologia

La rebuda del grup serà a fora al carrer davant del museu, farem la benvinguda i la introducció al grup classe, i després entrarem a l’aula taller del museu on desenvoluparem l’activitat tot creant els nostres dissenys.

Competencies bàsiques

Dimensió Històrica:
• Cronologia i temps històric, coneixements històrics temporals
• Elements de canvi i continuïtat entre etapes històriques. Arrels històriques de la contemporaneïtat.
• El passat i el present de Catalunya en el context d’Espanya i d’Europa. Les dones en la història i en la societat.
• Memòria històrica
• Anàlisis d’imatges i referents estètics. Descodificació de llenguatges icònics, simbòlics i audiovisuals.
• Estratègies comunicatives en situacions d’interacció oral.
Dimensió Geogràfica:
• Trets demogràfics, econòmics, socials, polítics i culturals de la societat catalana, espanyola, europea i del món.
• Globalització i intercanvi desigual.
• Cerca anàlisis i contrast d’informacions diverses.
• Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i suports. Eines d’orientació espacial.
• Models econòmics.
Dimensió Cultural i Artística:
• Cronologia i temps històric.
• Les dones en la història i en les societats.
• Les manifestacions artístiques en el seu context històric. Valor estètica. Estils i llenguatges expressius.
• Anàlisis d’imatges i referents estètics.
• Defensa, protecció i difusió del patrimoni historicoartístic i cultural. Canvis, continuïtats i ruptures en el món de la cultura, i en les mentalitats. La diversitat cultural i religiosa com a riquesa de les societats. Relativisme Cultural.
• Identitats personals i col•lectives. pertinença i cohesió social.