Skip links

Tallers de pesca sostenible i residus marins

L’activitat consisteix en la realització de quatre tallers ( a escollir) relacionats amb el món de la pesca i els residus marins. Per dur a terme l’activitat muntem 4 carpes amb un monitor a cada una. Cada taller dura uns vint o trenta minuts i el poden fer entre 12 i 15 persones a la vegada. Els quatre tallers es fan simultàniament; per tant, poden estar treballant en els diferents tallers aproximadament 50 persones al mateix temps.

Els tallers que s’ofereixen són:
– Peixos a la peixateria.
– Gorgònies. Boscos marins.
– Residus marins.
– Pesca sostenible. Arts de pesca i vaixells en miniatura.
– Ulleres RV amb filmacions 360º de vaixells de pesca.
– El corb marí emplomallat.

https://www.youtube.com/watch?v=ioKyDSPO45I

  • Pesca sostenible
  • Educació primària
  • A la pròpia escola
Organitza
Empordà Mar
607971666 - empordamar@empordamar.com C/ Unió 62 El Port de la Selva
https://www.empordamar.com
Espai
La mateixa escola, en un pati o sala de 4x6m
Durada
2 hores
Objectius

1. Descobrir les principals arts de pesca i com hauria de ser la tendència cap a una pesca més sostenible.
2. Identificar les espècies que reben més pressió i quins aspectes s’han de tenir en compte quan anem a comprar.
3. Avaluar les causes i les conseqüències de la contaminació marina;
4. Experimentar el funcionament de la pesca descobrint les diferents embarcacions de pesca i les seves arts en miniatura.
5. Conèixer el món de les gorgònies i les seves característiques.
6. Saber identificar el corb marí emplomallat.

Metodologia

Lliurament a l’escola d’una guia pedagògica a treballar a classe i després el dia del taller recolzar els arguments i interaccions amb el material del taller.

Competencies bàsiques

EDUCACIÓ INFANTIL

Exploració de l’entorn
• Observació i identificació de diferents elements de l’entorn: materials, objectes, animals, plantes i paisatges.
• Observació i identificació de qualitats d’elements de l’entorn.
• Observació i identificació de fenòmens naturals: dia, nit, sol, pluja, núvols, vent, entre altres, i valoració de la seva incidència en la vida quotidiana.
• Respecte pels elements de l’entorn natural i social, participació en actuacions per a la conservació del medi.
• Observació de característiques i comportaments d’alguns animals i plantes en contextos diversos: com són, com s’alimenten, on viuen, com es relacionen.

CICLE INICIAL

L’entorn i la seva conservació
• Observació d’elements i fenòmens naturals i comunicació de les observacions utilitzant formes de representació bàsiques.
• Observació, utilitzant mètodes directes i indirectes, d’organismes i d’objectes inerts, per identificar-ne les diferències.
• Caracterització dels éssers vius per la seva capacitat de fer les funcions bàsiques: nutrició, reproducció i relació.
• Identificació de les característiques i comportaments d’animals i plantes per adaptar-se al medi.
Matemàtiques: relacions i canvi
• Selecció i classificació i ordenació d’objectes segons diferents criteris.

CICLE MITJÀ

Coneixement del medi natural, social i cultural
• Interès per a la protecció i cura d’animals i plantes de l’entorn proper.
• Caracterització de la funció de relació a partir de l’observació d’animals i plantes i relacionar-los amb els seus hàbitats.
• Caracterització de la funció de reproducció a partir de l’observació d’animals i plantes.
• Responsabilització en el manteniment de la neteja, l’ordre i l’estalvi de materials i energia a l’escola i a casa.

CICLE SUPERIOR

Coneixement del medi natural, social i cultural
• Identificació i relació del cicle natural i humà de l’aigua. Aplicació de l’ús responsable de l’aigua.
• Observació i descripció d’alguns éssers vius i de la seva interacció amb el medi. Identificació de la relació entre funcions vitals i estructura d’alguns animals, plantes i fongs.
• Identificació i ús de criteris per a l’observació científica d’éssers vius. Ús de claus i guies per a la determinació d’organismes.
Educació pel desenvolupament personal i la ciutadania
• Defensa i cura de l’entorn, valorant les repercussions que té globalment la gestió local dels recursos i identificant les bones pràctiques alternatives i estratègies de consum responsable.