Skip links

Posant fre a la contaminació marina

Fa uns anys quan sortiren les primeres pancartes publicitàries en què apareixia la foto d’una tortuga enganxada a les anelles de plàstic que solen unir les llaunes de refresc, tothom es va escandalitzar i semblava que feia molta llàstima veure com els animals rebien les greus conseqüències dels nostres mals hàbits. Avui, han passat uns 10 anys des d’aquella primera foto, i podríem fer una exposició amb tantes espècies diferents, com podem trobar en un zoo afectades per la contaminació per plàstics al mar.

Durant aquest taller els participants podran jugar a eliminar els residus del fons marí descobrint qui ocuparia l’espai de les deixalles, un cop eliminades de la mar. Posteriorment, podran situar els residus en un fus cronològic per ordenar-los en funció del temps de degradació que tenen, de manera que es podran adonar de quins són els elements que trobem sovint al mar i que hi perduraran durant molts anys. Per acabar, s’analitzaran les causes i les conseqüències de la problemàtica dels residus marins. Buscant alternatives de consum i de canvi d’hàbits per a pal·liar les causes i obrint un peix per la meitat per descobrir algunes de les conseqüències de la contaminació marina.

  • Pesca sostenible
  • Educació primària
  • A la pròpia escola
Organitza
Empordà Mar
607971666 - empordamar@empordamar.com C/ Unió 62 El Port de la Selva
https://www.empordamar.com
Espai
La mateixa escola, en un pati o sala de 4x6m
Durada
Entre 30 i 40 minuts
Objectius

– Conscienciar sobre l’impacte que tenen els residus a la mar i els seus habitants.
– Analitzar el temps de degradació dels diferents tipus de residus que generem durant la nostra vida diària.
– Llistar algunes de les causes de l’aparició de residus als ecosistemes marins.
– Valorar alternatives de consum i canvi d’hàbits diaris per evitar la generació de certs residus.
– Evidenciar algunes de les conseqüències de la contaminació marina: microplàstics, olis i combustibles, arts de pesca perduts, productes químics com sabons o herbicides, etc.

Continguts

La primera part del taller consistirà en un joc tipus busca l’intrús, en què els participants hauran d’identificar els elements que no haurien de ser als ecosistemes marins i quan els trobin els hauran de desenganxar de la pancarta i deixar-los en una caixeta. Un cop els hagin trobat tots, els participants hauran de decidir com ordenar-los en funció del temps que tarden a desaparèixer en el medi natural, és a dir, pel temps de degradació. A la mateixa lona hi haurà dibuixat un fus cronològic en el que hi haurà talls de velcro per poder enganxar les imatges dels residus, debatent sobre quins són els residus que perduren més en el temps.
Un cop completat el fus de descomposició de residus amb les reflexions que haurà comportat, es demanarà als participants que plantegin canvis que podrien fer en la seva vida diària per estalviar-se de generar alguns dels residus que trobem a la mar. Per fer-ho disposaran d’una sèrie de targetes amb elements amb una vida útil més llarga, que podran enganxar a sota de cada residu com a alternativa de consum. Finalment, per incitar a la reflexió de les conseqüències que causen algunes d’aquestes deixalles, els participants tindran l’oportunitat d’obrir alguns dels peixos que trobem a la peixateria (replicats amb roba) i comprovar que una part d’aquests residus acaben al nostre estómac en forma de microplàstics.

Metodologia

Lliurament a l’escola d’una guia pedagògica a treballar a classe i després el dia del taller recolzar els arguments i interaccions amb el material del taller.

Competencies bàsiques

EDUCACIÓ INFANTIL

Exploració de l’entorn
• Observació i identificació de diferents elements de l’entorn: materials, objectes, animals, plantes i paisatges.
• Observació i identificació de qualitats d’elements de l’entorn.
• Observació i identificació de fenòmens naturals: dia, nit, sol, pluja, núvols, vent, entre altres, i valoració de la seva incidència en la vida quotidiana.
• Respecte pels elements de l’entorn natural i social, participació en actuacions per a la conservació del medi.
• Observació de característiques i comportaments d’alguns animals i plantes en contextos diversos: com són, com s’alimenten, on viuen, com es relacionen.

CICLE INICIAL

L’entorn i la seva conservació
• Observació d’elements i fenòmens naturals i comunicació de les observacions utilitzant formes de representació bàsiques.
• Observació, utilitzant mètodes directes i indirectes, d’organismes i d’objectes inerts, per identificar-ne les diferències.
• Caracterització dels éssers vius per la seva capacitat de fer les funcions bàsiques: nutrició, reproducció i relació.
• Identificació de les característiques i comportaments d’animals i plantes per adaptar-se al medi.
Matemàtiques: relacions i canvi
• Selecció i classificació i ordenació d’objectes segons diferents criteris.

CICLE MITJÀ

Coneixement del medi natural, social i cultural
• Interès per a la protecció i cura d’animals i plantes de l’entorn proper.
• Caracterització de la funció de relació a partir de l’observació d’animals i plantes i relacionar-los amb els seus hàbitats.
• Caracterització de la funció de reproducció a partir de l’observació d’animals i plantes.
• Responsabilització en el manteniment de la neteja, l’ordre i l’estalvi de materials i energia a l’escola i a casa.

CICLE SUPERIOR

Coneixement del medi natural, social i cultural
• Identificació i relació del cicle natural i humà de l’aigua. Aplicació de l’ús responsable de l’aigua.
• Observació i descripció d’alguns éssers vius i de la seva interacció amb el medi. Identificació de la relació entre funcions vitals i estructura d’alguns animals, plantes i fongs.
• Identificació i ús de criteris per a l’observació científica d’éssers vius. Ús de claus i guies per a la determinació d’organismes.
Educació pel desenvolupament personal i la ciutadania
• Defensa i cura de l’entorn, valorant les repercussions que té globalment la gestió local dels recursos i identificant les bones pràctiques alternatives i estratègies de consum responsable.