Skip links

Peixos de la Mediterrània

La platja és l’espai de contacte de l’home amb la mar. Intueix que, sota les aigües tranquil·les de la mar Mediterrània, hi ha tot un món per descobrir, ple de recursos marins que aprofiten els pescadors.
Us convidem a conèixer la vida de peixos i pescadors partint d’un audiovisual d’animació creat per l’il·lustrador Magí Marcé i d’un breu recorregut per l’exposició permanent, on descobrirem les tècniques de pesca més usades al nostre litoral. Tot tocant, aprendrem com es pesca, quins estris i ginys s’usen i quines són les espècies objectiu.

Format: visita guiada al Museu de la Pesca+ taller
Nivells: Educació infantil (segon cicle) i Educació primària (cicle inicial)

  • Espècies marines
  • Educació infantil
    Educació primària
  • Palamós
Organitza
Museu de la Pesca
Port de Palamós Moll Pesquer, s/n. Palamós 972 600 424 infomuseu@palamos.cat https://museudelapesca.org/
https://museudelapesca.org/educacio/infantil/peixos-de-la-mediterrania.html
Espai
Museu de la Pesca
Durada
1 h 15'
Objectius

• Conèixer les característiques dels peixos.
• Distingir alguns tipus de peixos propis de la costa catalana.
• Entendre el funcionament dels estris de pesca.
• Comprendre com funcionen els arts de pesca.
• Entendre la relació que s’estableix entre les persones humanes i la natura quant a l’explotació de recursos naturals.

Continguts

• Presentar els organismes vius que viuen al mar, la seva diversitat i la seva adaptació al medi.
• Identificar de les principals característiques morfològiques dels peixos: aletes, cues, formes, etc.
• Tenir un primer contacte amb les tècniques de pesca més comunes al nostre litoral i el seu ús: arrossegament, encerclament, tresmall i palangre.
• Entendre el paper del museu, com a espai de conservació i transmissor de coneixement.

Metodologia

• Observació de les característiques morfològiques dels peixos
• Comprensió de l’argument de l’audiovisual
• Refermar els coneixements adquirits tot fent-nos preguntes en la sala dels peixos del Museu.
• Visitar l’exposició permanent per a reconèixer estris de pesca.
• Manipular estris de pesca per entendre el seu funcionament.
• Manipular i reconèixer peix fresc.

Competencies bàsiques

Àmbit de coneixement del medi:

– Dimensió món actual:
• Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
• Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

Àmbit lingüístic:
– Dimensió comunicació oral:
• Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.
• Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.