Skip links

Peixos a la peixateria

Els peixos abans d’arribar a la peixateria solen recórrer un llarg camí. Primer han viscut una vida al mar, on arribar-se a fer adult ja és tota una proesa doncs hi ha gran quantitat de depredadors que segurament s’esforcen tant o més que els pescadors per aconseguir fer un bon àpat a base de sardines o seitons, des de que aquests potser encara eren petits ous. Tot i que una gran part dels peixos que trobem avui dia a la peixateria no han viscut en llibertat en les aigües de la mar Mediterrània, sinó que provenen de piscifactories o d’altres mars o oceans molt llunyans. Aleshores, a més d’una vida al mar també possiblement han agafat un avió.

Durant aquest taller els participants descobriran quines són les espècies que es pesquen a les costes catalanes i quines són les talles acceptades per la seva comercialització. Podran jugar a ser peixaters durant una estona i mesurar ells mateixos les diferents espècies per decidir si es poden o no vendre. A més, mitjançant el joc de la xarxa tròfica s’evidenciaran les relacions tròfiques entre les diferents espècies de fauna i flora marina i com aquestes es poden veure greument afectades quan es practica la sobrepesca o la pesca d’individus juvenils.

  • Cuina i gastronomia
    Espècies marines
  • Eduació secundària
    Educació primària
  • A la pròpia escola
Organitza
Empordà Mar
607971666 - empordamar@empordamar.com C/ Unió 62 El Port de la Selva
https://www.empordamar.com
Espai
La mateixa escola, en un pati o sala de 4x6m
Durada
Entre 30 i 40 minuts
Objectius

– Identificar les diferents espècies de peixos amb interès comercial.
– Classificar les espècies que reben més pressió pel consum.
– Evidenciar quines talles s’haurien de comercialitzar en funció de cada espècie.
– Avaluar com afecta la sobrepesca de determinades espècies a la xarxa tròfica.

Continguts

La primera part del taller consisteix en valorar si les mides dels peixos que hi ha exposats al mostrador de la peixateria són correctes o no. Per tant, amb l’ajuda dels regles dibuixats a la lona, per parelles, els participants aniran agafant els peixos de les caixes i mesurant-los per classificar-los segons si es poden o no comercialitzar. Però per fer-ho, primer hauran d’identificar-los i saber-ne el nom comú per poder contrastar les mides a la taula editada per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.
La segona part del taller es basarà en l’anàlisi de la xarxa tròfica a la mar Mediterrània. Primerament, hauran d’ordenar bé les imatges dels animals a la lona per tal que la xarxa tròfica sigui coherent. Després assoliran el rol d’alguna de les espècies que hi intervenen i jugant al joc de la xarxa tròfica en primera persona. Un cop feta una partida al joc de la xarxa tròfica, s’introduirà l’ésser humà com a agent que també viu de la mar i que n’extreu una part de recursos per a la posterior reflexió. Si es realitza una pesca sostenible, les espècies tenen temps de recuperar-se però què passa quan es sobrepesca?

Metodologia

Lliurament a l’escola d’una guia pedagògica a treballar a classe i després el dia del taller recolzar els arguments i interaccions amb el material del taller.

Competencies bàsiques

EDUCACIÓ INFANTIL

Exploració de l’entorn
• Observació i identificació de diferents elements de l’entorn: materials, objectes, animals, plantes i paisatges.
• Observació i identificació de qualitats d’elements de l’entorn.
• Observació i identificació de fenòmens naturals: dia, nit, sol, pluja, núvols, vent, entre altres, i valoració de la seva incidència en la vida quotidiana.
• Respecte pels elements de l’entorn natural i social, participació en actuacions per a la conservació del medi.
• Observació de característiques i comportaments d’alguns animals i plantes en contextos diversos: com són, com s’alimenten, on viuen, com es relacionen.
CICLE INICIAL
L’entorn i la seva conservació
• Observació d’elements i fenòmens naturals i comunicació de les observacions utilitzant formes de representació bàsiques.
• Observació, utilitzant mètodes directes i indirectes, d’organismes i d’objectes inerts, per identificar-ne les diferències.
• Caracterització dels éssers vius per la seva capacitat de fer les funcions bàsiques: nutrició, reproducció i relació.
• Identificació de les característiques i comportaments d’animals i plantes per adaptar-se al medi.
Matemàtiques: relacions i canvi
• Selecció i classificació i ordenació d’objectes segons diferents criteris.

CICLE MITJÀ

Coneixement del medi natural, social i cultural
• Interès per a la protecció i cura d’animals i plantes de l’entorn proper.
• Caracterització de la funció de relació a partir de l’observació d’animals i plantes i relacionar-los amb els seus hàbitats.
• Caracterització de la funció de reproducció a partir de l’observació d’animals i plantes.
• Responsabilització en el manteniment de la neteja, l’ordre i l’estalvi de materials i energia a l’escola i a casa.

CICLE SUPERIOR

Coneixement del medi natural, social i cultural
• Identificació i relació del cicle natural i humà de l’aigua. Aplicació de l’ús responsable de l’aigua.
• Observació i descripció d’alguns éssers vius i de la seva interacció amb el medi. Identificació de la relació entre funcions vitals i estructura d’alguns animals, plantes i fongs.
• Identificació i ús de criteris per a l’observació científica d’éssers vius. Ús de claus i guies per a la determinació d’organismes.
Educació pel desenvolupament personal i la ciutadania
• Defensa i cura de l’entorn, valorant les repercussions que té globalment la gestió local dels recursos i identificant les bones pràctiques alternatives i estratègies de consum responsable.