Skip links

Museu de la Pesca i Barques del Peix

Recorregut guiat per entendre com arriba el peix al nostre plat.

Com arriba el peix al nostre plat? Com són els seus hàbitats? Qui l’ha pescat? Com l’ha pescat?
El recorregut guiat a través de l’exposició permanent del Museu de la Pesca i de les barques del Peix, mostra surant del mateix museu, ens portaran a entendre quin és el peix de la nostra costa, com s’ha pescat i com ha arribat fins a la nostra taula. Passarem d’una exposició a una barca de pesca real, amb espais limitats i concrets per a una tripulació de pocs homes que surten cada dia per portar peix a la subhasta i que després arribi a les peixateries i per acabar a casa nostra.
El Museu de la Pesca és únic en el litoral de Girona on es pot visitar una barca de pesca i una exposició sobre el fet pesquer.

 • Oficis de mar
  Pesca sostenible
 • Cicles formatius
  Eduació secundària
  Educació infantil
  Educació primària
 • Palamós
Organitza
Museu de la Pesca
Port de Palamós Moll Pesquer, s/n. Palamós 972 600 424 infomuseu@palamos.cat https://museudelapesca.org/
https://museudelapesca.org/educacio/infantil/museu-barques.html
Espai
Museu de la Pesca, exposició permanent Barques del Peix: Gacela o Estrella Polar
Durada
2h i 30'
Objectius

• Conèixer la pesca com a activitat primària, del territori en el passat però també en el present.
• Posar en valor la pesca per a l’obtenció i la producció d’aliments relacionats amb la mar.
• Entendre l’alimentació com a fet fonamental pel funcionament del nostre cos.
• Comprendre com funcionen els arts de pesca.
• Distingir els diferents tipus de peixos propis de la costa catalana.
• Entendre la relació que s’estableix entre home i natura en quant a l’explotació de recursos naturals.
• Comprendre el temps com a factor important de la producció pesquera (temps climàtic, temps horari, temps històric…).
• Conèixer alguns trets bàsics de la cuina catalana del peix.
• Reconèixer els diferents oficis relacionats amb la pesca.
• Entendre el paper de l’evolució de la ciència i la tècnica per poder conèixer l’evolució històrica de la pesca.
• Posar en valor el paisatge litoral.
• Contribuir a la sostenibilitat del fet pesquer.

Continguts

• Conèixer la pesca com a activitat primària, del territori en el passat però també en el present.
• Posar en valor la pesca per a l’obtenció i la producció d’aliments relacionats amb la mar.
• Entendre l’alimentació com a fet fonamental pel funcionament del nostre cos.
• Comprendre com funcionen els arts de pesca.
• Distingir els diferents tipus de peixos propis de la costa catalana.
• Entendre la relació que s’estableix entre home i natura en quant a l’explotació de recursos naturals.
• Comprendre el temps com a factor important de la producció pesquera (temps climàtic, temps horari, temps històric…).
• Conèixer alguns trets bàsics de la cuina catalana del peix.
• Reconèixer els diferents oficis relacionats amb la pesca.
• Entendre el paper de l’evolució de la ciència i la tècnica per poder conèixer l’evolució històrica de la pesca.
• Posar en valor el paisatge litoral.
• Contribuir a la sostenibilitat del fet pesquer.

Metodologia

• Recorregut guiat per saber com ens arriba el peix al plat.
• Visita amb l’educador/a de l’exposició permanent del Museu i de la barca d’arrossegament Gacela.

Competencies bàsiques

Competències bàsiques per educació primària:

Àmbit coneixement del medi
• Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
• Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten
Àmbit d’educació en valors
• Dimensió personal
◦ Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi
• Dimensió interpersonal
• Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
• Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones
• Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes

Competències bàsiques per educació secundària:
Àmbit de coneixement científicotecnològic
• Dimensió de la salut
◦ Competència 14. Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin la salut i evitin conductes de risc, trastorns alimentaris i malalties associades.
Àmbit social
• Dimensió històrica
◦ Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.
Àmbit d’educació en cultura valors
• Dimensió interpersonal
◦ Competència 5. Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences.
◦ Competència 6. Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució de conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau.
• Dimensió sociocultural
◦ Competència 7. Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat.