Skip links

Ho pesques?

A la sala del Museu dedicada a la pesca s’explicaran les arts de pesca més comunes i els peixos més comuns de la nostra costa.
A l’aula pedagògica, es dividirà l’alumnat en grups i cada grup jugarà a un memory especial fet amb les imatges dels peixos i les arts de pesca aplicades.

  • Espècies marines
    Oficis de mar
  • Educació primària
  • Lloret
Organitza
Ajuntament de Lloret de Mar
Plaça de la Vila, 1 Lloret de Mar - Selva Telèfon: 972349573 patrimoni@lloret.cat
https://patrimoni.lloret.cat/ca/ho-pesques
Espai
Museu del Mar- Sala dedicada a la pesca i aula pedagògica.
Durada
1 h
Objectius

Conèixer i valorar l’activitat pesquera.
Potenciar l’interès per augmentar el consum de peix a través de la dieta.
Difondre el patrimoni marítim del poble de Lloret de Mar.

Continguts

– La pesca.
– Les arts de pesca.
– Protegim el Mar.
– Els peixos de la Mediterrània.
– Les xarxes de pescar.

Metodologia

Contextualització de l’activitat dins de l’entorn més proper de l’alumnat: què es la pesca, qui pesca, consum de peix, etc.
Visionat de fotografies dels tipus i arts de pesca.
Activitat d’identificació de diferents peixos a partir de fotografies plastificades, presentades en diferents arts de pesca i conèixer les espècies més comunes de la Mediterrània. A més a més, les xarxes contindran objectes que representen elements contaminants del mar.

Competencies bàsiques

– Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar-ne els resultats per trobar-hi respostes.
– Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps per comprendre la societat en què vivim.
– Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi.
– Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.