Skip links

Feinejant pel mar

Visita guiada al Museu de la Pesca.

En aquesta visita guiada no només parla l’educadora, sinó que es crea un diàleg amb els alumnes per fer-los protagonistes a través d’un seguit d’objectes que se’ls lliuraran. Amb ells anirem desgranant els continguts de la visita i les complexitats del sector de la pesca a casa nostra. Entendrem quins són els diferents agents que hi intervenen perquè ens arribi el peix a taula. I reflexionarem sobre què haurem de fer per tal que el peix no s’acabi.

  • Oficis de mar
  • Educació primària
  • Palamós
Organitza
Museu de la Pesca
Port de Palamós Moll Pesquer, s/n. Palamós 972 600 424 infomuseu@palamos.cat https://museudelapesca.org/
https://museudelapesca.org/educacio/primaria/feinejant-pel-mar.html
Espai
Museu de la Pesca
Durada
1 h 15'
Objectius

• Conèixer  els organismes vius que viuen a la mar i la seva morfologia i habitat.
• Saber què es pesca,  les espècies més preuades al mercat
• Aproximació als oficis de la mar: els mestres d’aixa i calafats, els corders, les remendadores, la salaó del peix, els peixaters, la subhasta, els pescadors, els patrons de les embarcacions.
• Aprendre: les diferents tècniques de pesca
• Reflexionar sobre la sobreexplotació del medi i una activitat pesquera sostenible

Continguts

Des de temps remots el mar ha esdevingut per a l’home una important font de recursos naturals. Ha après a conèixer, extreure i respectar aquests recursos per a la seva subsistència. Al voltant del mar i de la pesca s’han generat una sèrie d’especialitzacions i oficis. Us convidem a conèixer aquest medi, el mar, les espècies que hi viuen i tota la varietat d’oficis que en depenen a través d’una visita guiada al Museu, on els alumnes en seran, en bona part, protagonistes.

Metodologia

• Observació i interpretació de diferents maquetes sobre tècniques de pesca.
• Manipulació d’estris reals de pesca.
• Visualització de material audiovisual
• Joc de simulació: cada participant es caracteritzarà amb les eines i/o amb el vestuari dels diferents oficis mariners.

Competencies bàsiques

Àmbit de coneixement del medi
– Dimensió món actual
• Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
• Competència 5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.
Canvi i continuïtat:
• Passat, present i futurs de les societats i comunitats culturals.
• El temps històric: periodització, datació, durada, cicles, simultaneïtat, successió, causalitat, racionalitat…
• L’intercanvi generacional, comprensió del passat i del present, construcció de futurs.
• Les societats i les cultures en la història, comparació i història retrospectiva.
Àmbit d’educació en valors
– Dimensió interpersonal
• Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
• Prejudicis i estereotips propis i aliens.
• Les diferències de cultura com un element enriquidor de les relacions interpersonals.
Àmbit lingüístic
– Dimensió comunicació oral
• Competència 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.
• Competència 3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.