Skip links

En veu de dona

Amb aquesta visita descobrirem la vida quotidiana d’una família de l’Escala, però sobretot des del punt de vista d’una dona. Què feien les dones, quan els seus homes anaven a la mar? Com passaven les estones, quines feines feien? Quines responsabilitats tenien?
Tot visitant la casa descobrirem la quotidianitat d’una dona i la seva família.

  • Història de la pesca
  • Eduació secundària
    Educació primària
    P5
  • L'Escala
Organitza
Museu de la L’Anxova i la Sal de l’Escala
Av. Francesc Macià, 1, 17130 L'Escala, Girona T: 972 77 68 15 – 972 059 823 – museu@lescala.cat
https://museudelescala.cat/museu/museu-i-escola/en-veu-de-dona/
Espai
La Casa de Pescadors, Can Cinto Xuà
Durada
75 minuts aproximadament
Objectius

• Conèixer la societat de l’època
• Identificar els rols dins la família.
• Vinculació de la dona amb el món de la pesca
• Descobrir el dia a dia en una casa de pescadors
• Oficis del segle XIX
• Dotar de valor social les tasques domèstiques i de la cura de les persones
• Promoure la reflexió sobre les diferents responsabilitats familiars de la dona i les tasques derivades del manteniment d’una casa al segle XIX i actualment.

Continguts

Metodologia

La rebuda del grup serà a fora al carrer davant la casa de Can Cinto Xuà, farem la benvinguda i la introducció al grup classe, i després entrarem a la casa i veurem les diferents estances de la casa i les seves històries amagades.

Competencies bàsiques

Dimensió Històrica:
• Cronologia i temps històric.
• Les dones en la història i en les societats.
• Vincles entre el passat, el present i el futur. L’empatia històrica.
• Elements de canvi i continuïtat entre etapes històriques. Arrels històriques de la contemporaneïtat.
• Anàlisi d’imatge i referents estètics.
• El passat i el present de Catalunya en el context d’Espanya i Europa.
Dimensió Geogràfica:
• Interacció entre els grups humans i el medi. Activitats econòmiques i el seu impacte mediambiental. Matèries primeres i fonts d’energia.
• Trets demogràfics, econòmics, socials, polítics i culturals de la societat catalana, espanyola, europea i del món. Població i poblament. Migracions.
Dimensió Cultural i Artística:
• Coneixements històrics temporals.
• Fonts primàries i secundàries
• Les dones en la història i en les societats actuals.
• Manifestacions artístiques en el seu context.
• Defensa, protecció i difusió del patrimoni historicoartístic i cultural.
• La diversitat culturals i religiosa com a riquesa de les societats. Relativisme cultural.
• Identitats personals i col·lectives. Pertinença i cohesió social.
Dimensió Ciutadana:
• Situacions de desigualtat, injustícia i discriminació
• Drets humans.
• Les dones en la història i en les societats actuals.