Skip links

Dieta Mediterrània

Dieta Mediterrània és una visita guiada a l’Espai del Peix amb tastet, dedicat al foment de la cultura gastronòmica del peix del nostre litoral es pot visitar. Té per objectiu descobrir els beneficis de la Dieta Mediterrània i el paper del peix en una dieta saludable i equilibrada. Amb això posem en valor el peix fresc per saber quin gust té un plat fet amb aquests productes.

 • Cuina i gastronomia
 • Batxillerat
  Cicles formatius
  Eduació secundària
  Educació infantil
  Educació primària
 • Palamós
Organitza
Museu de la Pesca
Port de Palamós Moll Pesquer, s/n. Palamós 972 600 424 infomuseu@palamos.cat https://museudelapesca.org/
https://museudelapesca.org/educacio/infantil/dieta-mediterrania.html
Espai
Espai del peix
Durada
1 h 15'
Objectius

• Mostrar la complexitat del procés necessari per posar un plat de peix a taula. A més d’ensenyar als nens i les nenes la feina de tota la cadena de producció i distribució.
• Divulgar, fomentar i formar l’hàbit de consum de peix i marisc entre els joves, incidint en els beneficis saludables de la dieta mediterrània.
• Afavorir el consum i venda de peix a tots els nivells.
• Aprofundir en el coneixement de les instal.lacions, activitats i funcionament diaris del Port i la Llotja de Palamós.
• Conèixer en què es basa la Dieta Mediterrània.
• Apropar els beneficis saludables de consumir peix i el seu valor nutricional.
• Aprendre les diferents maneres de menjar el peix a la vida diària.
• Fer comprendre que per portar una dieta equilibrada i una alimentació sana és bàsic incloure el peix en els nostres àpats.
• Aprendre els diferents tipus de peix
• Conèixer i assaborir una dieta equilibrada
• Experimentar i elaborar els plats
• Observar i conèixer diferents tipus de coccions i conserves
• Aprendre a manipular els estris de cuina
• Conèixer les normes de seguretat a la cuina
• Aprendre a netejar un peix
• Saber treballar en equip per dur a terme els plats
• Assolir les condicions higièniques a la cuina .
• Conèixer els bons hàbits alimentaris

Continguts

• Les confraries de pescadors. Què són
• La subhasta del peix. Què és, com funciona, qui l’organitza i per què
• Les espècies més pescades
• El concepte de “Dieta Mediterrània”
• Les classes de peix
• Com s’ha de preparar el peix abans de cuinar i consumir
• Seguretat alimentària
• El peix com a aliment, en la història i en present

Metodologia

A l’espai de la subhasta:
• Observació i interpretació de la llotja del peix de la Confraria de Pescadors de Palamós i l’espai de la subhasta.
• Audiovisual sobre la subhasta del peix
• Observació i interpretació de la dàrsena pesquera del port de Palamós
• Audiovisual sobre la cultura de menjar peix

A l’aula gastronòmica:
• Observació de diferents plafons amb fotografies, gravats, textos i representacions.
• Tast de peix elaborat segons recepta tradicional.

Competencies bàsiques

Competències bàsiques per educació primària:

Àmbit coneixement del medi
• Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
• Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten
Àmbit d’educació en valors
• Dimensió personal
◦ Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi
• Dimensió interpersonal
• Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
• Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones
• Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes

Competències bàsiques per educació secundària:
Àmbit de coneixement científicotecnològic
• Dimensió de la salut
◦ Competència 14. Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin la salut i evitin conductes de risc, trastorns alimentaris i malalties associades.
Àmbit social
• Dimensió històrica
◦ Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.
Àmbit d’educació en cultura valors
• Dimensió interpersonal
◦ Competència 5. Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences.
◦ Competència 6. Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució de conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau.
• Dimensió sociocultural
◦ Competència 7. Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat.