Skip links

Cap a una pesca més sostenible

La pesca ha estat des de temps antics una forma de supervivència com la caça o la recol·lecció de fruits. L’ésser humà anava a buscar al mar o als rius bona part dels seus aliments. Des de l’antiguitat s’han emprat diferents mètodes en funció de l’espècie i el medi on es pretenia pescar. Amb els elements que oferia la natura, els pescadors inventaven arts de pesca que encara es fan servir avui en dia.

Durant el taller, els infants utilitzaran els diferents arts de pesca (encerclament amb teranyina, arrossegament, tresmall i nansa) fets amb mida maqueta i amb els que podran pescar les diferents espècies en funció de la zona i l’art de pesca que escullin. Ho faran mitjançant un circuit en format joc en què l’objectiu serà associar cada art de pesca, amb el tipus de fons i les espècies de peixos que hi viuen. A més, també podran experimentar en primera persona com viuen els peixos a les piscifactories per, posteriorment, reflexionar sobre aquesta forma de criar peixos per al consum humà.

  • Pesca sostenible
  • Educació primària
  • A la pròpia escola
Organitza
Empordà Mar
607971666 - empordamar@empordamar.com C/ Unió 62 El Port de la Selva
https://www.empordamar.com
Espai
La mateixa escola, en un pati o sala de 4x6m
Durada
Entre 30 i 40 minuts
Objectius

– Conèixer els diferents arts de pesca i associar-hi les avantatges i les problemàtiques.
– Relacionar els arts de pesca amb els espais on es fan i les espècies que pesquen.
– Identificar les diferents espècies de peixos, crustacis i cefalòpodes sobre els quals es fa més esforç de pesca.
– Reflexionar sobre quines accions o actituds afavoreixen una pesca sostenible.

Continguts

Durant el taller els infants podran observar una representació del fons marí més comú entre 0 i 25 metres a la mar Mediterrània i tindran la oportunitat de relacionar les diferents espècies animals amb els hàbitats on creguin que viuen (roquissars, fons sorrencs, praderes de posidònia, precoral·ligen i coral·ligen). A més, de viure en primera persona com es pesca amb alguns dels arts de pesca més comuns a la costa catalana.
Per a la bona realització del taller, el grup es divideix en tres petits grups per tal de fer tres activitats de manera paral·lela. Els tres grups realitzen les tres activitats de manera rotativa.
– A la taula, on hi ha la representació del fons marí, un grup situa les diferents espècies de pesca de peixos, marisc i gasteròpodes aptes pel consum. Cal que els participants associïn cada espècie amb els diferents hàbitats marins que es troben representats a la lona.
– Un grup d’infants arrossega una maqueta del vaixell pesquer el qual porta acoblat un tipus d’art de pesca concret i un cop pescades les espècies associades a aquell art, per exemple, en el cas de l’encerclament amb teranyina, els nens i nenes “pesquen” sardines i seitons; es canvia i es fa la pesca amb un altre art de pesca.
– Es classifiquen els avantatges i problemàtiques de cada un dels arts de pesca exposats durant la primera part del taller. Finalment, aquest petit grup realitza propostes de canvi per a tendir cap a una pesca més sostenible.

Metodologia

Lliurament a l’escola d’una guia pedagògica a treballar a classe i després el dia del taller recolzar els arguments i interaccions amb el material del taller.

Competencies bàsiques

EDUCACIÓ INFANTIL

Exploració de l’entorn
• Observació i identificació de diferents elements de l’entorn: materials, objectes, animals, plantes i paisatges.
• Observació i identificació de qualitats d’elements de l’entorn.
• Observació i identificació de fenòmens naturals: dia, nit, sol, pluja, núvols, vent, entre altres, i valoració de la seva incidència en la vida quotidiana.
• Respecte pels elements de l’entorn natural i social, participació en actuacions per a la conservació del medi.
• Observació de característiques i comportaments d’alguns animals i plantes en contextos diversos: com són, com s’alimenten, on viuen, com es relacionen.

CICLE INICIAL

L’entorn i la seva conservació
• Observació d’elements i fenòmens naturals i comunicació de les observacions utilitzant formes de representació bàsiques.
• Observació, utilitzant mètodes directes i indirectes, d’organismes i d’objectes inerts, per identificar-ne les diferències.
• Caracterització dels éssers vius per la seva capacitat de fer les funcions bàsiques: nutrició, reproducció i relació.
• Identificació de les característiques i comportaments d’animals i plantes per adaptar-se al medi.
Matemàtiques: relacions i canvi
• Selecció i classificació i ordenació d’objectes segons diferents criteris.

CICLE MITJÀ

Coneixement del medi natural, social i cultural
• Interès per a la protecció i cura d’animals i plantes de l’entorn proper.
• Caracterització de la funció de relació a partir de l’observació d’animals i plantes i relacionar-los amb els seus hàbitats.
• Caracterització de la funció de reproducció a partir de l’observació d’animals i plantes.
• Responsabilització en el manteniment de la neteja, l’ordre i l’estalvi de materials i energia a l’escola i a casa.

CICLE SUPERIOR

Coneixement del medi natural, social i cultural
• Identificació i relació del cicle natural i humà de l’aigua. Aplicació de l’ús responsable de l’aigua.
• Observació i descripció d’alguns éssers vius i de la seva interacció amb el medi. Identificació de la relació entre funcions vitals i estructura d’alguns animals, plantes i fongs.
• Identificació i ús de criteris per a l’observació científica d’éssers vius. Ús de claus i guies per a la determinació d’organismes.
Educació pel desenvolupament personal i la ciutadania
• Defensa i cura de l’entorn, valorant les repercussions que té globalment la gestió local dels recursos i identificant les bones pràctiques alternatives i estratègies de consum responsable.