Skip links

Llotges

La llotja del peix és l’espai específic dins del port pesquer on es subhasten de les captures obtingudes de la flota pesquera del nostre litoral durant el dia.

L’avantatge de consumir peix de llotja és la frescor del producte, alhora que es contribueix a la sostenibilitat de l’ecosistema marí i es recolza al sector pesquer de la zona.

Quan els pescadors arriben a port, passen per les llotges per pesar i fer un control de les caixes de peix que porten. El preu de sortida el fixa un treballador de la confraria de pescadors on es realitza la venda. El preu va baixant fins que el comprador para la subhasta en un preu que s’ajusta a les seves necessitats. La subhasta es fa públicament però per a participar-hi cal tenir llicència. Moltes confraries realitzen visites guiades a les llotges.

Avui en dia, aquest sistema està informatitzat, hi ha grans pantalles on es veu el peix (espècie, categoria, mida, pes i embarcació) i cada comprador disposa d’un dispositiu per a poder fer la parada del lot que vol, a mesura que es van mostrant per les pantalles.

Antigament, es feia “de viva veu”, i s’anaven “cantant” els preus amb gran rapidesa, fins que algú comprava. Per als qui no hi estaven acostumats, era totalment incomprensible.

Les nostres 6 llotges

Llotja de la Confraria de Llançà

Llotja de la Confraria de Palamós

Llotja de la Confraria de Roses

Llotja de la Confraria de Blanes

Llotja de la Confraria de l’Escala

Llotja de la Confraria del Port de la Selva