Skip links

El tresmall

El tresmall

El tresmall és un art de pesca que s’utilitza en embarcacions petites que treballen a prop de la costa. La seva estructura permet que quan el peix topa amb la xarxa queda embossat de manera que no pot escapar. Com més es mou, més s’enreda!